İşsizlik Maaşı Kaç Lira Oldu 2016

İşsizlik maaşı hesaplaması alınan maaşa göre kademeli olarak artış gösterdiği için çalışırken aldığı maaşı yüksek olan çalışanlar en fazla 2.000 liraya kadar işsizlik parası alabilirler. Yani işsizlik maaşının tavanı 2.000 TL’dir. Çalışırken maaşınız 10.000 lira da olsa işsizlik maaşı olarak en fazla 2.000 TL alabilirsiniz. Çalışanların alacağı işsizlik maaşı hesaplanırken işçinin çalışırken son 4 aylık dönemdeki ortalama brüt maaşı dikkate alınıyor ve bu tutara göre % 40 oranında işsizlik parası veriliyor. Fakat bu para asgarinin brüt olan %80’ini aşmıyor. İşsizlik parası 3.300 TL ve üstünde olanların maaşı, 1 Ocak’tan itibaren 300 liraya varan oranda yükseldi. Geçen yıl toplamda 1 milyar 992 milyon TL işsizlik parası ödendiği açıklandı. İşsizlik maaşından faydalanabilmek için prim ödeme şartlarının yerine getirilmiş olmalı. Eğer bu şartlar oluşmazsa işsizlik maaşı alınamıyor. Son 3 yıl içinde en az 20 ay işsizlik sigortasına prim ödeyen çalışanlar para almaya hak kazanabiliyordu fakat şimdi yeni yasa ile 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortasına primi ödeme şartı esnetildi ve 100 güne düşürüldü, ayrıca 10 aylık ödenek 15’e çıkarıldı. İşsizlik parası uzun süreli işsizler, eğitim, yaş şartlarına göre düzenleniyor. işsizlik maaşının işsizlerin asgari geçimini sağlayacak seviyede tutulması planlanıyor. Tüm işsizlerimize severek çalışacakları iş bulmalarını diliyoruz.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır 2016

İşsizlik maaşının hesaplanmasında ana etken primleri ödemek ve kaç gün ödendiğidir. Şunu da hatırlatmak isteriz ki işten çıktıktan sonra 30 gün içinde başvurunuzu yapmalısınız. Aksi durumda işsizlik maaşı alma hakkınızı yitirebilirsiniz.

Türkiye’deki 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre;

120 gün primlerini ödeyen işçilerden 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı çalışanlara 180 gün olarak,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı alma hakkı elde etmiş oluyor.

İşte hesaplama bu kadar basit. Bildiğiniz gibi bu konuda uygulamalar sürekli değişebiliyor. Her zaman en güncel bilgiyi araştırıp bulmak zorundasınız. İşsizlik maaşınızı sorgulamak için devletin vatandaşa kolaylığı olan e-devlet sistemine giriş yaparak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı 1500 TL Olabilir

Basına yansıyan haberlere göre işsikzlik maaşıyla yeni bir konu gündeme geldi buna göre,

Bu yıl İşsizlik Sigortası’na ilk 6 ayda 50 bin kişinin başvurması bakanlığı harekete geçirdi. Yeni düzenlemeyle ödenekte şartlar esnetiliyor.

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eğitim seviyesi yüksek, 29 yaşına kadar olan gençlere daha fazla işsizlik ödeneği ayrılması için çalışma başlattı. Yeni sistemin uygulamaya girmesi ile birlikte özel sektörde yüksek ücret alan bir kişi işsiz kaldığında bin 500 liraya kadar maaş alabilecek.

Sabah’a göre, bu yılın ilk 6 ayında 49 ilden 50 bin kişinin başvurduğu işsizlik ödeneğinde şartlar esnetiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, fonun işlevini artırmak için yeni düzenlemelere gidecek. Nitelikli ve genç işsizleri hedef alan çalışma kapsamında eğitim seviyesi yüksek, 29 yaşına kadar olan gençlerin ödeneği artırılıyor. Yeni düzenlemeyle gereken prim ödeme gün sayısını dolduramayan gençlere de kolaylık sağlanacak. İlk 6 ayda fona 20 bin başvurunun reddedildiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, il bazında Diyarbakır, Düzce ve Trabzon’un başı çektiğini söyledi. İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı 64 milyar lirayı geçti. Fon’dan 11 yılda 6 milyar 32 milyon liralık ödeme yapıldı.

 

İşsizlik Maaşı Kaç Lira Olacak?

Halen asgari ücretin yüzde 80’i düzeyinde olan işsizlik aylığındaki üst sınır asgari ücretin 1.5 katına çıkarılacak. Böylece halen en fazla 670 lira olan işsizlik aylığı bin 256 liraya kadar çıkabilecek.

Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda görüşülmesinin ardından son şeklini alacak Ulusal İstihdam Strateji Belgesi taslağında işsizlik sigortasının, işsizlere yeterli koruma sağlayamadığı vurgulandı. İşsizlerin sadece yüzde 13’lük bölümünün işsizlik aylığı alabildiğine dikkat çekilirken, yararlanma oranının düşüklüğünün, işsizlik aylığına hak kazanma koşullarının ağırlığından kaynaklandığı dile getirildi. Türkiye’de prim ödeme süresine bağlı olarak altı ila on ay arasında değişen işsizlik aylığından yararlanma süresinin de OECD ülkelerinde ortalama 16.5 ay olduğu ifade edildi.

PRİM ÖDEME SÜRESİ KISALACAK
Mevcut düzenlemeye göre, işsizlik aylığı alabilmek için son 4 ayı kesintisiz olmak üzere işsiz kalmadan önceki son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödenmesi gerekiyor. Ulusal İstihdam Strateji Belgesinde öngörülen yeni düzenlemede ise son iki yıl içerisinde 360 gün çalışmış olmak, işsizlik aylığı almak için yeterli sayılacak.

İŞSİZLİK AYLIĞI KATLANACAK
Yürürlükteki kanuna göre, çalışırken alınan ücretin yüzde 40’ı oranında işsizlik aylığı ödenebiliyor. Ancak bu şekilde ödenecek rakam hiçbir şekilde asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. Bu durumda, çalışırken aylık ücreti 5 bin lira olan kişi işsiz kaldığında en fazla 670 lira işsizlik aylığı alabiliyor. Yeni düzenleme hayata geçtiğinde ise işsizlik sigortasında üst sınır brüt asgari ücretin 1.5 katına, yani bugünkü asgari ücret üzerinden bin 256 liraya çıkartılacak. İşsizlik aylığı yükseltilecek ancak işsiz kalanları tembelliğe yöneltmemek amacıyla uzun süreli işsizliklere düşük tutarda aylık ödenecek. İşini kaybeden işçi işsizliğinin ilk üç ayında, çalışırken son 12 ayda aldığı ortalama ücretin yüzde 50’si oranında işsizlik aylığı alacak. Bu oran işsizliğin ikinci üç aylık döneminde yüzde 40, geri kalan sürede ise yüzde 25 olarak uygulanacak. Böylece çalışırken 2 bin 500 lira ücret alan bir kişi ilk üç ay için bin 250 lira, ikinci üç ay için bin lira, geri kalan dönem için ise 625 lira işsizlik aylığı alabilecek.
Continue reading “İşsizlik Maaşı Kaç Lira Olacak?”

İşsizlik Maaşı Nereden Alınır?

Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneklerini Kuruma başvurduktan sonra ne zaman, nasıl ve nereden alabilirler?

İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak kişinin kendisine ödenir. İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır. Sigortalı işsizler, Kurumumuz tarafından verilen veya gönderilecek olan ödeme karar yazısı ve TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

Yersiz alınan ve iadesi istenen İşsizlik sigortası primleri hangi Kurumdan talep edilecektir?

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından Sosyal Sigortalar Kurumu, diğer her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur.

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme zammı, faiz ve cezaların Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Sigortalar Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur.

Yersiz olarak alınan primlerin iadesi ile ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

İşten Ayrılma Bildirgesi 2012

Genel Açıklamalar

 İşverenler, hizmet akdi sona ermiş olan sigortalılar hakkında üç nüsha işten ayrılma bildirgesini tam ve eksiksiz olarak düzenleyip, 15 gün içinde, bir nüshasını Türkiye İş Kurumu’nun ilgili ünitesine vermek bir nüshasını sigortalı işsize vermek ve bir nishasını da işyerinde saklamakla yükümlüdürler.

 İşten ayrılma bildirgesinde yanlış ve/veya eksik bilgiler bulunması nedeniyle sigortalı işsize yapılacak haksız ve fazla ödemelerden işveren sorumludur. Continue reading “İşten Ayrılma Bildirgesi 2012”

E Devlete Nasıl Üye Olunur?

İnternet hayatımıza son bir girdi pir girdi. Artık kızların çeyizlerinde bile bilgisayar var. Devlet bir çok hizmetini artık elektronik ortamdan yani internetten vermeye başladı. Araç sorgulama, ceza puanı sorgulama, ikametgah ve daha bir çok başvuru devletin sitesi olan www.turkiye.gov.tr sitesinden yapılabilecek. E devlet sitesi için şifre alabilmek için PTT şubelerine gidip kendileri için özel olan e-devlet şifresini alabilirler.

Postaneye gitmeden e-devlet sitesinde işlerini halletmek isteyenlere de e-imza ile çözüm üretilmiş durumdadır.E imzayı da bu hizmeti veren yetkili sitelerden alabilirsiniz.

İşsizlik Sigortası Şartları Nelerdir?

İşsizlik sigortası kapsamında işsizlik maaşından yararlanmak için çalışılan iş yerinden kendi isteğiyle veya kusur nedeniyle çıkarılmamış olması gerekiyor yani işçiyi işyeri çıkartmalı ki siz bu maaşı alabilesiniz. Diğer bir koşul ise son üç yıl içerisinde en az 600 iş günü işsizlik sigortası priminin işveren tarafından yatırılması gereklidir. Aksi taktirde işsizlik parası ya da maaşı bu primleri yatırılmayanlara verilmiyor. Atlanmaması gereken en onelifaktörlerden biridi de kişinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda maaş alamamasıdır.

İşten ayrıldığınız anda işverenden talep edeceğiniz ”İşten Ayrılma Bildirgesi”ni işveren 3 nüsha halinde hazırlayıp 1 nüshası işten ayrılan kişiye, 1 nüshası kendisine ve 1 nüshasını da bildirgeye çıkış nedenini yazarak İŞKUR’a gönderiyor.

İşsizlik Sigortası Son Durum

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.
    

Kanun, işsizlik ödeneği alanların işe alımına teşvik getiriyor. Buna göre, belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren payı, sigorta primleri ile Genel Sağlık Sigortası primi; kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Bu süre, başlangıçta belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülecek. Bu kapsamdakiler için kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Söz konusu primlerin, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanabilmesi için i Continue reading “İşsizlik Sigortası Son Durum”

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

İşsizlik sigortasından yararlanmak için ne yapmak lazım?

Öncelikle kendi kusurunuz nedeniyle işten çıkarılmamış olmanız gerekiyor.

İşverenin kusuru nedeniyle, küfür, hakaret, ücret ödememe, fazla mesai vermeme vs. gibi nedenler varsa ve bu nedenleri ispatlayabilirseniz istifa edip işten ayrılırsanız işsizlik maaşı alabilirsiniz. Ancak ispat etmeniz şart.
İşveren işinize son verdiyse işsizlik maaşı alabilirsiniz.
İşyeriniz kapandıysa işsizlik maaşı alabilirsiniz. Continue reading “İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?”